Už viac ako 10 rokov vykonávame výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP

Ponuka nami vykonávanej výchovy a vzdelávania je nasledovná:

  • Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Školenie vodičov referentov
  • Školenie pre práce vo výškach bez použitia horolezeckej a speleologickej techniky
  • Výchova a vzdelávanie zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
  • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  • Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
  • Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
  • Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
  • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
  • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Pokiaľ Vás naša školení zaujala alebo máte akékoľvek otázky ohľadom výchovy a vzdelávania, tak nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že s našimi školeniam budete spokojný.

Go to Top