Už viac ako 10 rokov poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP)

Ponuka nami poskytovaných služieb je nasledovná:

  • Audit z oblasti BOZP a OPP
  • Bezpečnostnotechnická služba - činnosť bezpečnostného a autorizovaného bezpečnostného technika
  • Technik požiarnej ochrany
  • Koordinátor BOZP na stavenisku
  • Hodnotenie nebezpečenstiev a posúdenie rizík
  • Dokumentácia BOZP - spracovanie a dodanie kompletnej dokumentácie v zmysle legislatívy SR
  • Dokumentácia OPP - spracovanie a dodanie kompletnej dokumentácie
  • Hasiace prístroje a iné požiarnotechnické zariadenia

Pokiaľ Vás naša ponuka služieb zaujala alebo máte akékoľvek otázky ohľadom nami poskytovaných služieb, tak nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že s našimi službami budete spokojný.

Go to Top